Hoppa till innehåll

Guld- och silver-ratio

Guld- och silver-ratio

Ratio betyder förhållande, kvot eller proportion. Guld- och silver ratio är prisförhållandet mellan guld och silver och skrivs också “guld/silver-ratio”. Denna ratio anger hur många uns silver som behövs för att köpa ett uns guld. Uns är ett gammalt svensk viktmått som motsvarade runt 28 gram, beroende på vad som vägdes. Det byggde på den romerska enheten unika, som var 27,3 gram.

Investering i guld- och silver-ratio kan ske via CFD-trading, där man, beroende på vad man tror på, köper antingen guld eller silver. Silver kan handlas med och utan hävstång.

Guld och silver som ratio, vad är egentligen det?

Guld/silver-ratio kallas även för guld/silver-kvot och visar prisförhållandet mellan dessa ädelmetaller. Om ration är 50 betyder det att guld är 50 gånger dyrare än silver. Ponera exempelvis att silverpriset är på 20 kronor/uns och guldpriset är på 2000 kronor/uns. Då är Guld/silver-ration 100.

Genom att dividera guldpriset med silverpriset får man fram ration.

I det beskrivna exemplet behövs således 100 uns silver för att köpa 1 uns guld. Guldet är därför 100 gånger dyrare än silvret.

Guld- och silver-ratio ur ett historiskt perspektiv

De senaste tjugo åren, fram till 2020, har guld/silver-ratio ökat successivt. Inte minst sedan 2010 och framåt. Bottennoteringen var i april 2011 då ration låg på 31,60 och toppen var i april 2020 då den låg på 114,77.

Under medeltiden I Europa var guld/silver-ratio cirka 12 till 1. Under Frankrikes så kallade bimetalliska monetära standard under 1800-talet formaliserades ration till 15,5/1. När silver sedermera demonetariserades till förmån för en global guldstandard höjdes kvoten till över 30 i början av 1900-talet. 

Varför fluktuerar ration mellan guld och silver?

Eftersom silver och guld är ädelmetaller betraktas de som en säker investering. I synnerhet när ekonomin fluktuerar. Därför är det intressant att förstå varför priserna på guld och silver också fluktuerar. I grunden kan det bero på olika saker att guld- och silverpriset inte alltid rör sig i samma takt. En av de mest grundläggande är att även ädelmetaller påverkas av utbud och efterfrågan. Olika branscher kan efterfråga dessa metaller i olika hög grad. För att förstå denna dynamisk måste man studera hur de efterfrågande branscherna använder ädelmetallerna i sin verksamhet.

Under 2018 kom exempelvis över hälften av efterfrågan på guld från smyckesindustrin, medan 27 procent av efterfrågan kom från investerar. För silver kom den största efterfrågan från industrier som elektronik, fotografering, solpaneler, svetsning och så vidare. Smyckesindustrins efterfrågan på silver stod då för 21 procent.

De flesta bedömare är ense om att det är svårt att påpeka de exakta orsakerna till den höga skillnaden i guld- och silver-ratio med få exempel. De senaste trettio åren har priset för guld i genomsnitt varit 66 gånger högre än priset för silver.

Guld eller silver?

Guld benämns XAU på handelspråk. Guld är en så kallad “safe haven”. När det råder finanskris och stor ekonomisk oro på finansmarknaden brukar guldpriset gå upp. Investeringar i guld ökar i regel även när inflationen förväntas öka.

Silver benämns XAG på handelspråk. Silver har högre volatilitet än guld och dess marknadsvärde är generellt lägre än guld eftersom det är en mer spekulativ ädelmetall. Vid finansiell oro påverkas silvret oftast mer än guldpriset.

Att investera i guld/silver-ratio

CFD står för contracts for difference. EN CFD-marknad går ut på att spekulera på finansiella marknader utan att behöva köpa och sälja de underliggande tillgångarna. Via CFD kan investeringar således ske i prisförhållandet, eller kvoten, mellan dessa två ädelmetaller. Oftast går det att både ta köp- och säljpositioner utifrån hur man tror att marknaden kommer att röra sig.

En köpposition väljs då man tror att guldpriset kommer att utvecklas bättre än silverpriset. Det vill säga man tror att det kommer att krävas mer silver för att kunna köpa ett uns guld.

En säljposition väljs då man tror att silverpriset kommer att utvecklas bättre än guldpriset. Det vill säga att det kommer att krävas en mindre mängd silver för att köpa ett uns guld.