Hoppa till innehåll

Vad är silver?

Silver är ett metalliskt grundämne tillhörande gruppen ädelmetaller samt myntmetaller. Det används ofta vid tillverkningen av smycken, mynt, elektronik samt fotografi. Denna ädelmetall har den högsta elektriska laddningsförmågan av någon metall och anses därför vara väldigt värdefull. Här tipsar vi om vad är silver i punkform: 

  • Silver är en ädelmetall.
  • Genom historien har denna ädelmetall använts för mynt och smycken.
  • De har en hög elektrisk laddningsförmåga och används därför inom många industrier.
  • Investerare kan köpa och sälja fysiskt silver genom marknader för råvaror.
  • Den kemiska beteckning är Ag.
  • Silvers densitet är 10,5 g/cm³.
  • Det smälter vid 962 °C.
Silverpris historik

En ädelmetall med en lång historia

Silver är som sagt en ädelmetall, som är metaller som på grund av sin sällsynthet värderas till höga priser. Ädelmetaller består vanligen av silver, guld och platina. Även om guld är den ädelmetall som är mest lukrativ för investerare, så är silver också mycket eftertraktad på grund av dess mångsidighet och pris.

Ädelmetallens historia är väldigt lång. De första bevisen på dess existens går tillbaka till 3000 f.Kr., i Turkiet och Grekland. Människor under denna tidsperiod kom på hur man förfinade silver genom att värma malmen och blåsa luft över denna. Silvret reagerar inte på luften, men basmetallerna som bly och koppar oxiderar och separeras från ädelmetallen. Silver bildas i stjärnexplosioner som kallas för supernovor, precis som guld.

Silver används idag som sagt väldigt mycket inom tillverkningen av både smycken och mynt, men är även ett viktigt element inom produktionen av elektronik. Dessutom har de tidigare använts mycket inom fotografi och varit väldigt betydande för dess utveckling.

Guld- och silver-ratio

Investera i silver

Ädelmetallen har som sagt mycket potential ur investerares ögon. Idag köper och säljer investerare silver via råvarumarknader. Dessa finns i Japan, London, Europa och USA och här kan investerare köpa silver i form av tackor eller som mynt. Men många investerare köper också tillgångar som backas upp av silver utan att faktiskt äga själva ädelmetallen, såsom börshandlade fonder (ETF), aktier i silverindustrier och företag samt fonder.

Silvers spotpris är det pris som en investerare betalar för att köpa ett enda uns av metallen. Investerare debiteras utöver detta normalt ett extra belopp utöver detta för varje köp de gör. De värderas per uns.

Ädelmetallen anses ha en avgörande betydelse för att förstå potentiella rörelser på råvarumarknader världen över, men också den övergripande globala marknaden i stort. Detta beror på att många investerare handlar med silver baserat på handelstrender på global nivå. Priset fluktuerar nämligen beroende på en mängd olika faktorer, såsom utbud och efterfrågan, inflation och den amerikanska dollarns värde. När dollarn försvagas tenderar investerare nämligen att vända sig till mer stabila investeringar, som ädelmetaller.

I skriven stund ligger dagens silverpris på 24.74, det vill säga 229,19 kr / OZT (Troy Ounce). Det vill säga att silverpriset per gram blir 7.37 kronor. Priset fluktuerar dock hela tiden.

Silvers värde i förhållande till guld

Guld och silver är de ädelmetaller som fått mest uppmärksamhet genom historien. Förr i tiden var silver dock lika värdefullt som guld på grund av sitt höga värde. I några egyptiska och assyriska skrifter nämns de till och med som mer värdefullt än just guld. Men i samband med att utbudet av silver ökade, sjönk följaktligen dess pris. Under den senare delen av forntiden kan man följa båda ädelmetallernas bytesvärde då nya platser för den ena eller den andra hittades.

I slutet av 1400-talet och 1500-talet sjönk silvrets värde markant då man upptäckte och bearbetade stora silverfyndigheter i USA. Mellan 1650 och 1870 var priset på silver i förhållande till guld omkring 1:15,5, men priset sjönk till omkring 1:39 under decennierna kring sekelskiftet 1900.

Silver som myntenhet i Sverige och Europa

De första silvermynten som användes i Sverige kallades för penningar och dessa präglades från 1000-talet fram till 1548 men avskaffades först helt och hållet 1776.

1534 infördes de första silverdalerna i Stockholm som också var en myntenhet av silver. De första silverdalerna i Europa utgavs av Sankt Joachimstal i Böhman (numera Jachmov i Tjeckien). 1604 ändrades namnet till riksdaler.

År 1620 fick vi så kallad dubbel myntfot i Sverige, med den gamla i silver- och en ny i kopparfot, vilket berodde på pris på silver. 1775 avskaffades kopparfoten.

Myntreformen 1873 resulterade i vårt nuvarande myntsystem och i samband med detta avskaffades silvermyntfoten.

Vad klassas som äkta silver?

Rent silver har en silverhalt på hela 99,9%. På grund av dess höga silverhalt är rent silver för mjukt för att användas vid smyckestillverkning och blandas därmed ofta med andra metaller för att göra det hårdare.

Sterlingsilver är en legering som skapas när koppar läggs till rent silver för att göra blandningen mer hållbar och mindre mjuk. Vanligtvis har sterlingsilver en silverhalt på 92,5%, vilket betyder att 7,5% av legeringen är gjord av koppar eller en annan metall.

Sterlingsilver klassas som äkta silver eftersom det är det närmsta man kan komma en hög silverhalt på ett smycke. Då sterlingsilver består av just 92,5% silver, brukar smycken med denna legering kallas för 925 sterlingsilver. Materialet som 925 sterlingsilversmycken tillverkas med är hållbara och dess värde ökar dessutom med tiden.

Förutom smycken används sterlingsilver också till bestick och prydnadsföremål. Dock används mer än 60% av dagens silverproduktion till elektronik- och fotoindustrin.

bestäms silverpriset